fbpx

โปรแกรมฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

        การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการผ่าตัดมีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ และช่วยให้คนไข้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ด้วยลักษณะท่าทางที่ถูกต้อง เหมาะสม การผ่าตัดกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะส่งผลให้ผู้ป่วยยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีในช่วงแรก

 อาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้นได้

 1. การติดเชื้อแผลหลังผ่าตัด แผลมีลักษณะบวม แดง ร้อน และมีไข้ร่วมด้วย
 2. แผลแยกออก หรือมีเลือดคั่ง
 3. มีอาการข้อติด ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มองศาของการเคลื่อนไหว
 4. มีภาวะเส้นเลือดดำอุดตัน

โปรแกรมโปรแกรมฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเหมาะสมกับใคร

 • ผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 • ผู้ที่ผ่าตัดข้อสะโพกเทียม
 • ผู้ที่ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อรับการผ่าตัด

แนวทางการรักษาด้วยโปรแกรมฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

 • ออกกำลังกาย เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เช่น Quadriceps Hamstring เพื่อสร้างความมั่นคงของข้อเข่า สามารถใช้เครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(Peripheral Magnetic Stimulation) เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อร่วมกับการออกกำลังกาย
 • เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆ บริเวณที่ผ่าตัด เช่น กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้อหลังขา เป็นต้น โดยเป็นการยืดกล้ามเนื้อค้างไว้ประมาณ 20-30 วินาที 10–15 ครั้งต่อเซต ประมาณ 3 เซตต่อวัน เพื่อเป็นการลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของแต่ละข้อต่อ เช่น ข้อเข่า แบบค่อยเป็นค่อยไปและไม่มีอาการเจ็บ โดยเป็นการเคลื่อนไหวข้อต่อด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมองศาให้ได้ใกล้เคียงกับองศาปกติที่คนไข้สามารถทำได้
 • เดินโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินโดยสามารถลงน้ำหนักได้บางส่วนไปจนถึงลงน้ำหนักได้เต็มที่ ถ้าไม่ปวด
 • หากมีการใส่ข้อเทียม ต้องมีการระวังในการเปลี่ยนท่าทางในกิจวัตรประจำวัน เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม คนไข้ห้ามนั่งไขว่ห้างเพราะจะทำให้ส่งผลต่อข้อสะโพกได้ เป็นต้น