fbpx

รู้จักโบนฟิท คลินิก

รู้จักโบนฟิท

Bonefit clinic เรารวบรวมทีมสหวิชาชีพ ที่ประกอบด้วย ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ นักกายภาพบำบัด  พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อการรักษาแบบบูรณาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาไว้ในที่เดียว

เพื่อดูแลคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านระบบกระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ ให้ทุกการวินิจฉัยทำได้อย่างแม่นยำและตรงจุด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใส่ใจไปยังทุกมิติความกังวลของคนไข้ เพื่อให้คนไข้สบายกายและสบายใจตลอดการรักษา ด้วยมาตรฐานที่เป็น

” อีกระดับของการรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า “

การตรวจ Consult

เราพร้อมให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย  ดูแลรักษา ฟื้นฟู ระบบกระดูก ข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ นักกายภาพบำบัด เภสัชกร และพยาบาล ที่มีประสบการณ์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ จากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

เพื่อการดูแลและวางแผนการรักษาอย่างองค์รวมตามความเหมาะสมเฉพาะบุคคล ด้วยเครื่องมือ วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาด้วยมาตรฐานระดับสากล

การตรวจประเมิน

ศูนย์รักษาของทาง Bonefit clinic

  • Knee center ศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน (Cartilage Tissue Biomolecule ) เพื่อซ่อมแซมผิวข้อที่สึกไปในคนไข้ข้อเข่าเสื่อม แบบไม่ต้องใช้ยา และ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น
  • Rehabilitation center ศูนย์กายภาพบำบัด ฟื้นฟูระบบกระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ โดยแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกปัญหาของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ ซึ่งนำเข้าจากประเทศอังกฤษและอิตาลี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอย่างครบวงจร
  • Wellness center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้แพทย์แผนทางเลือก (Alternative Medicine) ร่วมกับ เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)  ในการตรวจวิเคราะห์ ป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย และฟื้นฟูบำรุงระบบร่างกายให้มีประสิทธิภาพ  และ มีความสุขอย่างยั่งยืน

รูปภาพของโบนฟิท