ครูอ้อยได้เข้ามารับการรักษาข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ต้องผ่าตัดกับหมอนิก คุณหมอจึงเลือกใช้เทคโนโลยีชีวโมเลกุลในการสร้างผิวข้อขึ้นมาใหม่ด้วย PRP หรือ Platelet-Rich Plasma เป็นวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ หรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายของร่างกายด้วยการใช้ เกล็ดเลือด (ของตัวเอง) มาทำให้มีความเข้มข้นสูงกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทั่วไป 3 – 4 เท่า โดยเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้ในการรักษา ฉีดกลับไปยังบริเวณที่มีการบาดเจ็บ อักเสบ หรือเสื่อมสภาพของร่างกายในบริเวณนั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนระยะเข่าจากที่เสื่อมไปแล้วให้เรียบขึ้น ลื่นขึ้น รวมถึงช่วยให้อาการปวดหัวเข่าดีขึ้น