ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก13789

ตำแหน่ง กายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร (เกียรตินิยมอันดับ 1)