fbpx

ปวดเข่าไม่ใช่ทุกคนจะผ่าได้ เกร็ดความรู้
จากคุณหมอ นพ. วัลลภ สำราญเวทย์

นพ. วัลลภ สำราญเวทย์
ประธานอนุสาขาข้อเข่า ข้อสะโพกแห่งประเทศไทย

          การเจ็บปวดข้อเข่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทุกคน การเจ็บปวดข้อเข่าเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น เจ็บข้อเข่าด้านใน เจ็บข้อเข่าด้านนอก อาการอักเสบที่ข้อเข่า


          การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไม่ได้เหมาะกับทุกคน จะผ่าตัดข้อเข่าเทียมในกรณีที่จำเป็น สำหรับคนไข้ที่จะผ่าตัดได้ควรจะมีอายุที่มากพอ เพราะอายุการใช้งานของข้อเข่าเทียมมีขีดจำกัดที่ 10 -15 ปี ในกรณีที่คนไข้อายุน้อยควรต้องรักษาให้เต็มที่ก่อน ถ้าจำเป็นต้องผ่าตัดจริง ๆ คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปมาก ถึงจุดที่ทนไม่ได้แล้วรักษาก็ไม่หาย ต้องผ่าตัดเท่านั้น จึงสมควรจะผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียมในกรณีที่จำเป็นจริง ๆ  เพราะฉะนั้นการเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ และการปรับพฤติกรรม จะเป็นการรักษาข้อเข่าเสื่อมที่ยั่งยืนที่สุด

ปวดเข่าต้องรักษากับ BONEFIT CLINIC เท่านั้น
รักษาได้แบบไม่ต้องผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
Dr. NICK 
นพ. กนกพล ธนกิจรุ่งทวี
แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อชำนาญการด้านข้อเข่าและสะโพก